fbpx
Monogo TravelMonogo Travel
Quên mật khẩu?

Lịch khởi hành

Giá tour chưa bao gồm Phí xin Visa.
Giá tour có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào thuế của hàng không vào thời điểm xuất vé cho đoàn.
STT TT TUYẾN Số ngày Air LỊCH KHỞI HÀNH GIÁ BÁN (VND) GIÁ VÉ TRẺ EM
(2-11 TUỔI)
(VND)
GIÁ VÉ TRẺ EM
(2-11 TUỔI)
(VND)
LỊCH TRÌNH BAY
Ngày đi Ngày về
1 CHÂU ÚC SYDNEY MONO (1 FREEDAY) 5N4D JQ 22/03 26/03 27.900.000 25.110.000 8.370.000 1. SGN – SYD : 22:35 – 10:15 (+1)
2. SYD – SGN : 19:45 – 00:30 (+1)
26/04 30/04 32.900.000 29.610.000 9.870.000
31/05 04/06 27.900.000 25.110.000 8.370.000
28/06 02/07 27.900.000 25.110.000 8.370.000
19/07 23/07 27.900.000 25.110.000 8.370.000
02/08 06/08 27.900.000 25.110.000 8.370.000
30/08 03/09 27.900.000 25.110.000 8.370.000
2 KHÁM PHÁ ÚC:
MELBOURNE – SYDNEY
7N6D JQ 09/06 15/06 38.900.000 35.010.000 11.670.000 1. SGN – SYD : 22:35 – 10:15 (+1)
2. SYD – MEL : 08:25 – 10:00
3. MEL – SGN : 15:20 – 21:05
28/07 03/08 38.900.000 35.010.000 11.670.000
15/09 21/09 38.900.000 35.010.000 11.670.000
11/10 17/10 38.900.000 35.010.000 11.670.000
3 CHÂU ÂU 5 NƯỚC ĐÔNG ÂU
(ĐỨC-SÉC-ÁO
SLOVAKIA – HUNGARY)
7N7D TK 07/07 14/07 45.900.000 41.310.000 13.770.000 1. SGN – IST: 18:20 – 05:25+1
2. IST – TXL: 09:05 – 10:10
3. BUD – IST: 20:05 – 00:10+1
4. IST – SGN: 2:25 – 16:54
4 CHÂU ÂU SIÊU TIẾT KIỆM
(PHÁP -THỤY SĨ-Ý)
9N8D TK 19/04 27/04 50.900.000 45.810.000 15.270.000 1. SGN – IST: 21:30 – 04:35+1
2. IST – CDG : 06:55 – 09:35
3. FCO – IST : 19:45 – 23:25
4. IST – SGN : 02:15 – 17:00
24/05 01/06 50.900.000 45.810.000 15.270.000
28/06 06/07 50.900.000 45.810.000 15.270.000
5 KHÁM PHÁ 5 NƯỚC CHÂU ÂU
(PHÁP – LUXEMBOURG- ĐỨC
BỈ- HÀ LAN)
8N7D TK 27/04 04/05 42.900.000 38.610.000 12.870.000 1 TK 168 27APR SGNIST 1830 0455
2 TK1821 28APR ISTCDG 0655 0935
4 TK1954 03MAY AMSIST 1915 2345
5 TK 168 04MAY ISTSGN 0215 1700
13/05 20/05 40.900.000 36.810.000 12.270.000 1 TK 166 13MAY SGNIST 2130 0435
2 TK1821 14MAY ISTCDG 0655 0935
4 TK1954 19MAY AMSIST 1915 2345
5 TK 166 20MAY ISTSGN 0225 2000
07/06 14/06 40.900.000 36.810.000 12.270.000 1 TK 166 07JUN SGNIST 2130 0435
2 TK1821 08JUN ISTCDG 0655 0935
4 TK1954 13JUN AMSIST 1915 2345
5 TK 166 14JUN ISTSGN 0225 2000
22/06 29/06 40.900.000 36.810.000 12.270.000 1 TK 168 22JUN SGNIST 1830 0455
2 TK1821 23JUN ISTCDG 0655 0935
4 TK1954 28JUN AMSIST 1915 2345
5 TK 168 29JUN ISTSGN 0215 1700
05/07 12/07 42.900.000 38.610.000 12.870.000 1 TK 166 05JUL SGNIST 2130 0435
2 TK1821 06JUL ISTCDG 0655 0935
4 TK1954 11JUL AMSIST 1915 2345
5 TK 166 12JUL ISTSGN 0225 2000
20/07 27/07 42.900.000 38.610.000 12.870.000 1 TK 168 20JUL SGNIST 1830 0455
2 TK1821 21JUL ISTCDG 0655 0935
4 TK1954 26JUL AMSIST 1915
5 TK 168 27JUL ISTSGN 0215 1700